Vrbaci

Od autohtonih vrbovih šuma u priobaljima naših reka ostao je još samo po jedan red vrba da u svom odrazu u reci traže društvo. Sa starim mitskim vrbama nestali su golubi dupljaši, mnoge vrste izgubile su staništa, a i mi smo zaboravili zašta nas sve vrba vezuje. Samo nas još ustaljeni rituali po nekad podsete […]

Perun i Adonis sa Titelskog brega

Niska perunika (Iris pumila) je prirodna retkost koja svako proleće ukrašava padine Titelskog brega. Koliko je stara i živopisna ova biljka svedoče mitovi iz antičkih vremena. Latinsko ime roda Iris potiče od grčke reči koja znači duga, jer cvet ima više boja, ili od grčkog eris = proleće, jer je prolećni cvet. Ime je u […]

K’o da je jeo bunike

Izraz često namenjen osobama koje su trenutno zamišljene, izgubljene u prostoru i vremenu ili nezainteresovane za trenutno dešavanje. Međutim jedna od biljaka koju često nalazimo uz atarske puteve, u poljima i na platou Titelskog brega jeste crna bunika (Hyoscyamus niger) od davnina poznata kao otrovna biljka ali i sveta trava. Postoji oko 20 vrsta, ali […]

U hrastu je snaga

Gusti, često neprohodni šibljaci po surducima i padinama Titelskog brega predstavljaju ostatke autohtonih šuma hrasta medunca, gloga, mirisne zove i kupinjaka. O takvim šumama stari su narodi ispredali priče. Hrast je drvo koje su pastiri doneli u Vitlejemsku pećinu i naložili ga kako bi ugrejali Mariju i malog Isusa. Hrast zauzima istaknuto mesto u običajima […]

Titel Varoš Po Sećanju Ilije Petrovića – Ike (II Deo)

1958. godine „panonski mornar“ Ilija Petrović Ika, parobrodom „Ljubljana“, uplovljava u tiske vode i iskrcava se u Titel varoš. Ovo je nastavak Ikinih „Sećanja“ o Titelu toga doba, korzou, kafanama, „bandama“ i veselom društvu.Autor je i te kako imao priliku upoznati se sa veselim društvom i kafanama tadašnjeg Titela jer je parobrod „Ljubljana“ svaki vikend […]

„Sećanja“ panonskog mornara Ilije Petrovića – Ike (I deo)

Tragajući za podacima o brodovima koji su plovili Tisom i pristajali u Titelu, a zahvaljujući titeljaninu Đorđu Tubiću, dođosmo do „Sećanja“ autora Ilije Petrovića – Ike, „panonskog mornara“ na putničkom parobrodu „Ljubljana“. Ilija Petrović rođen 1939. godine, završio je školu u generaciji nautičara 1954/58. i odmah potom dobio posao u preduzeću „Jugoslovensko rečno brodarstvo – […]

Mehurići Zlata Vredni

Prema drevnim zapisima i iskopinama, arheolozi su utvrdili da su još stari Vavilonci u svojim domaćinstvima proizvodili i konzumirali pivo 7000 godina pre nove ere. Imali su čak 16 sorti piva, a za varenje su koristili ječmeni slad i pšenicu. Tehnologija proizvodnje piva se iz Vavilona prenela do drevnog Egipta, Persije, Grčke. Preko istočnog Mediterana […]