Tekunica Titelski breg
Titelski breg logo

Svedok paleoklimatske i paleoekološke evolucije tokom poslednjih 600.000 godina Stepska zaravan – dom za 630 biljnih vrsta i stanište za preko 140 vrsta ptica

Hranilište za ptice

Stižu prve fotografije sa našeg hranilišta. Iako zima nije mnogo hladna, na hranilištu je prilično živo.

Ponosni što smo nakon 2 godine vrednog rada, ove zime počeli sa hranjenjem i posmatranjem ovih čudesnih ptica, donosimo vam naše utiske. Lokalitet „Stara ciglana“ je iskrčen, postavljena je ograda i izgrađena zemunica-čeka za posmatranje ptica.

Kalvarija

Ovaj višeslojni arheološki lokalitet na jugo-istočnom kraju Titelskog brega ljudi su, mudro koristeći sve njegove pogodnosti (dominira terenom na širem području Bačke, Banata i Srema), od davnina  birali kao mesto gde će podizati svoja naselja.

Tokom dužeg niza godina, ovde se otkriva pokretni arheološki materijal. 

Pored njega, na krajnjem istočnom delu visoravni nalazi se jedno prstenasto utvrđenje sa odbrambenim rovom koji je očuvan više od 2/3.

Prečnik ovog utvrđenja iznosi oko 150m i prema delimičnim oštećenjima površinskog sloja (humusa) može se zaključiti da je utvrđenje bilo opasano bedemom od kamena i  krečnog maltera što je vidljivo na nekoliko mesta.

Veliki surduk Svedok brda

Odseci Velikog surduka oduševljavaju posetioce. Stojeći naspram njih, svi smo pomalo naučnici i dešifrujemo zapis klime u poslednjih oko 600 000 godina. 

Podsećamo da je Titelski breg nastao navejavanjem sitnih čestica lesa, surovo nošenih vetrom, tokom ledenih doba. 

Pažljivim pogledom na slojeve ove “torte”, sa čokoladnim koricama i žutim filom izmedju njih, postaje nam jasno zašto Titelski breg nosi naziv Svedok brdo, vidimo kako su se smenjivala ledena i medjuledena doba i samo naslućujemo kakav je bio život praistorijskog čoveka kojeg je navejavanje lesa zateklo na ovim prostorima.

Ločki pašnjaci

Putnicima  i prevoznicima koji često prolaze trasom od Kaća prema Titelu, poznata je eko-učionica kod Ločkih pašnjaka i surduka  „Тopola” koju često koriste kao mesto za predah. 

Sa jedne strane ceste osmehuju se  „poličice“,  horizontalne pukotine, nastale vekovnim tumaranjem ovaca pustim padinama brega i dejstvom atmosferskih voda. Tu je i ulaz u jedan od većih surduka  Titelskog brega oko koga se, pomalo preteći, cere lesne „škrape“- vertikalna udubljenja u lesu. 

Blog / Saveti / News

Lagumica Titelski breg

Lagumica:

„Zahvaljujući prostranim površinama lesa i njegovim osobinama Vojvodina je od najranijih vremena pružala čoveku mogućnost da svoja skloništa kopa bilo u odsecima platoa i terasa, bilo na stranama dolina i surduka ili u ravnima lesnih terena.“

Tekunica Titelski breg

Novosti:

Budući da su aktivne tokom dana, vrlo ih je lako uočiti kako se hrane ili veselo igraju na otvorenim travnatim površinama oko ulaza u tunel. Na svaki znak opasnosti oglašavaju se snažnim pištanjem, upozoravajući ostale članove porodice.

SRP Titelski breg

Šta posetiti i videti?

Titel, Mošorin, Lok, Šajkaš i na obala reke Tise privlače mnoge posetioce i ljubitelje prirode. Takodje, postoje značajne godišnje manifestacije i dogadjaji.

Pogledajte kalendar dogadjaja i blagovremeno se informišite o planiranim aktivnostima.

Da li ste znali?

Šajkača je nazvana po šajkašima, pripadnicima austrijske dunavske flote, a oni po šajci rečnom ratnom brodu. U uniformu srpske vojske uvedena je 1876. godine.

Socijalne Mreže

Budi u toku sa aktuelnostima SRP Titelski breg i prati naše novosti na socijalnim mrežama

Pored arheoloških lokaliteta Feudvar i Stubarlija, na platou Titelskog brega evidentirani su lokalitati značajni sa aspekta arheologije:

Bostanište (Kuveždin), srednjevekovno naselje. Kalvarija je lokalitet koji se nalazi na prostoru koji dominira iznad naselja Titel. Pod Gracom nekropola iz bronzanog doba u blizini mesta Lok.

PARTNERI

Opština Titel
Ministarstvo zaštite životne sredine, Republika Srbija
Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije