UZP „Titelski breg“ Titel u saradnji sa Odeljenjem za privredu, lokalno ekonomski razvoj i stambeno komunalne poslove, Odeljenjem za inspekcijske poslove Opštinske uprave i Udruženjem proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji SECPA organizuje sakupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Cilj akcije je podizanje svesti poljoprivrednika o značaju adekvatnog zbrinjavanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (opasnog otpada) koja ne bi trebala da završi u seoskim atarima i divljim deponijama.

Za poljoprivredne proizvođače koji imaju manje količine ambalažnog otpada UZP „Titelski breg“ Titel je, u okviru svojih aktivnosti zaštite Specijanog rezevata prirode “Titelski breg”, postavila žičane kontejnere na prometna mesta ulaza u Rezervat. Kontejneri su postavljeni na vidnim mestima uz lokalne i atarske puteve na sledećim lokacijama:

Za poljoprivredne proizvođače koji imaju veće količine ambalažnog otpada biće određen datum i mesto za organizovano preuzimanje ambalaže. O tačnom mestu i datumu preuzimanja otpada informacije mogu dobiti pozivom na broj: 0648224242 Ivana Milinov.

Svaki poljoprivredni proizvođač kome je potrebno, dobiće potvrdu o predatom ambalažnom otpadu (količina predate ambalaže) koja je jedna od uslova pri apliciranju za sredstva IPARD programa.

Učinimo zajedno da slike ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u kanalima, atarima i pored puteva budu prošlost.