Na otvorenim profilima severoistočne ivice Titelskog brega konstatovano je srednjovekovno naselje.

Istraživanja tokom 1951. godine su pokazala da je naselje živelo i niže, na padinama prema Tisi, pa i na aluvijalnoj terasi. Naseljavana je i zapadna, desna obala Tise uz uzak pojas ritova između korita reke i zaravni, najčešće uz surduke, ukopavanjem u lesne naplane koje su se formirale nanošenjem zemlje sa lesne zaravni. Na ovakvim naplavinama otkriveni su detalji naselja iz X-XII odnosno XVI-XVII veka, dok je severoistočno, na samom platou evidentirana nekropola X-XII veka.

Nađene su i lončarska radionica i ločarske peći. Kuće izgrađene tokom XVI i XVI veka su bile ukopavane ili delom oblikovane u lesu. Nadzemna konstrukcija je od drveta, a za izgradnju krova i zidova korišćeni su i les, pruće, pleva i trska. Pored ovog, Nebojša Stanojev navodi i da su u tim kućama nađeni žrvnjevi i žito, što je još jedna potvrda poljoprivredne delatnosti srednjovekovnog čoveka, što je logičan izbor čoveka nastanjenog u blizini plodnih oranica na platou.

Izvor Studija zaštite Specijalni rezervat prirode „Titelski breg“, 2011.