Javni uvid u Predlog plana upravljanja

Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител управљач заштићеног подручја Специјални резерват природе „Тителски брег“, сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/16 и 95/2018 – др. закон и 71/2021), у циљу обезбеђивања учешћа јавности, ставља на јавни увид предлог Плана управљања заштићеним подручјем […]