Šajkaški bataljon

Šajkaški bataljon, vojnička jedinica austrougarske vojske u kojoj su služili naši preci, isključivo Srbi, formiran je 1763. iz odbrambenih razloga. Odluku o formiranju Šajkaškog bataljona donela je carica Marija Terezija 15-og jula 1763. Titel je određen za sedište, a major Teodor fon Stanisavljević je postavljen za prvog komandanta Šajkaškog bataljona.  Regulamentom carice od 1764. uređeno […]

Titelski breg u praistoriji

U praistoriji i ranoj istoriji su naseljavani samo ivični delovi Titelskog brega i to uglavnom u blizini surduka, koji su stanovnicima olakšavali prilaz vodi. Tokom praistorije, Titelski breg je predstavljao „ostrvo“ usred meandara i rukavaca razlivene Tise. Na obodu platoa Titelskog brega, drevni čovek je, kao na dlanu, imao okolni prostor i bio zaštićen od […]

Dud

Uskoro opširnije…

Vodene oaze

Atari opštine Titel zauzimaju jedan od najlepših geografskih položaja u našoj zemlji. U Šajkaškoj u srcu Vojvodine, na obalama Tise i Dunava sve žubori i vrvi od života. Bogatstvo ovog područja ogleda se u rekama, kanalima, jezerima, jamama i raznolikom biljnom i životinjskom svetu tih staništa. Po atarima opštine Titel prostiru se čak tri Specijalna […]

Sove utine

Tokom letnjih meseci naše su fenje (Celtis) ispred kancelarija UZP „Titelski breg“ nastanjene malim ušarama. Mirno stoje na granama, eventualno se pomerajući sprat gore ili dole, zavisno od dela dana i sunca. Retko koji prolaznik ih primeti, ali poneke prolaznike one vrlo vešto obaveste da su tu. Mala ušara ili utina (Asio otus) spada u […]

Kada Tisa procveta

Prirodni fenomen koji se svake godine sredinom juna meseca, u zavisnosti od temperature vode i vodostaja, odigrava na obalama Tise u narodu se naziva “cvetanje reke”. Tiski cvet (Palingenia Longicauda) je zapravo insekt koji spada u red vodenih cvetova (Ephemeroptera). Dugačak je 8-12 cm sa rasponom krila 6-7 cm, poznat kao najveća vrsta vodenih cvetova u Evropi. […]

Ločki pašnjaci

Putnicima  i prevoznicima koji često prolaze trasom od Kaća prema Titelu, poznata je eko-učionica kod Ločkih pašnjaka i surduka  „Тopola” koju često koriste kao mesto za predah.  Sa jedne strane ceste osmehuju se  „poličice“,  horizontalne pukotine, nastale vekovnim tumaranjem ovaca pustim padinama brega i dejstvom atmosferskih voda. Tu je i ulaz u jedan od većih […]

Veliki surduk Svedok brda

Odseci Velikog surduka oduševljavaju posetioce. Stojeci naspram njih, svi smo pomalo naučnici i dešifrujemo zapis klime u poslednjih oko 600 000 godina. Podsećamo da je Titelski breg nastao navejavanjem sitnih čestica lesa, surovo nosenih vetrom, tokom ledenih doba. Pažljivim pogledom na slojeve ove “torte”, sa čokoladnim koricama i žutim filom izmedju njih, postaje nam jasno […]

Kraljev surduk

Jedan seljak iz Mošorina je 1957. godine našao skelet sa drevnim nakitom na blagoj padini „Kraljevog surduka“ u svom selu. Arheološka istraživanja započeta su 1960. godine, otkriveno je devet grobova i utvrđeno da se radi o sarmatskoj nekropoli. Svi skeleti bili su orijentisani u pravcu sever-jug, sa glavom na jugu, a konstatovane su i sahrane […]

Pod Gracom

godine snažne bujične vode su sa Titelskog platoa tekle ka jugu i ogolele jednu vododerinu letnjeg puta na terasi širine 100m između samog platoa i asfaltnog puta Novi Sad-Titel. Tada je otkrivena nekropola bronzanog doba pod Gracom. Istraživači su uvereni da ova nekropola sa urnama iz bronzanog doba pripada velikom utvrđenom naselju Grac. Ovo naselje […]