Jedan seljak iz Mošorina je 1957. godine našao skelet sa drevnim nakitom na blagoj padini „Kraljevog surduka“ u svom selu. Arheološka istraživanja započeta su 1960. godine, otkriveno je devet grobova i utvrđeno da se radi o sarmatskoj nekropoli. Svi skeleti bili su orijentisani u pravcu sever-jug, sa glavom na jugu, a konstatovane su i sahrane u drvenom kovčegu, jer su pronađene karakteristične gvozdene spojnice i klinovi. Svi grobovi sadržali su priloge, od ukrasnih predmeta( perle od paste, stakla i krede (kalcijum), bronzane fibule, pređice, narukvice, privesci, minđuše-karičice), a od utilitarnih (noževi i jedan pršljenak sa vretena). Od kultnih priloga u četiri groba su se nalazile sive na vitlu rađene posude, uvek kod nogu skeleta, a u jednom muškom grobu i kosti sisara. Vrlo značajni prilozi su monete koje su nađene u četiri groba i to u jednom dečijem grobu šest komada, koje su uz jedan privesak sačinjavale nisku (tri su imale ušicu za vešanje). One pružaju pouzdane elemente za datovanje nekropole, jer su delom rimski originali, a delom varvarski kovovi po uzoru na kasnoantički novac.

Šajkaška, Istorija, Danica Dimitrijević, Sarmati i Rimljani, Matica Srpska, Vojvođanski muzej, 1975