Putnicima  i prevoznicima koji često prolaze trasom od Kaća prema Titelu, poznata je eko-učionica kod Ločkih pašnjaka i surduka  „Тopola” koju često koriste kao mesto za predah. 

Sa jedne strane ceste osmehuju se  „poličice“,  horizontalne pukotine, nastale vekovnim tumaranjem ovaca pustim padinama brega i dejstvom atmosferskih voda. Tu je i ulaz u jedan od većih surduka  Titelskog brega oko koga se, pomalo preteći, cere lesne „škrape“- vertikalna udubljenja u lesu.

Sa druge strane ceste pašnjaci sa vrbovim hladom u zaleđu vrve od života. Dok se stoka napasa, stari đeram škripi, svedočeći o promenama koje je pretrpelo ovo krhko stepsko stanište. Nekada se ovde brojalo na stotine i hiljade belih gusaka, danas trče pulini čuvajući svako svoje stado. Jedan od najinteresantnijih stanovnika ovog pašnjaka je tekunica (Spermophilus citellus), globalno ugrožena i strogo zaštićena  vrsta. Na ulazima u tunele ove krznate i hitre životinje nalaze se niske trave i mirišljava majčina dušica.

Slikoviti predeo decenijama je privlačan filmadžijama i umetnicima različitih branši. Kao takav još čuva brojne anegdote sa setova sada već čuvenih serijala i filmova domaćih i stranih produkcija. Od slavnog Herkula u italijanskoj produkciji do heroja moderne TV serije „The Outpost“, svi su oni osetili čari naše stepe i lesne prašine, koju su već dobro poznavali Pavle Vuisić, Nikola Simić i mnogi drugi.