Na osnovu utvrđenih graditeljsko-urbanističkih, arhitektonskih, istorijskih, kulturoloških i arheoloških vrednosti sačuvanog kulturnog nasleđa Opštine Titel, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture izdvaja više prostornih kulturno-istorijskih celina i spomenika kulture.

U okviru prostorne kulturno-istorijske celine centra Titela, koju čini deo uličnih nizova objekata u Ulici Glavnoj i Paradnom trgu, sačuvana je stara regulacija sa nizovima javnih, sakralnih i stambenih objekata, među kojima su tri zgrade iz doba Vojne granice spomenici kulture od velikog značaja.  Jedna je danas restoran sa prenoćištem „Tisa“, nekada kasarna Šajkaškog bataljona, zatim objekat STŠ „Mileva Marić“ i nekadašnji arsenal za šajke – objekat u čijem se sklopu nalazi rimokatolička kapela kružne osnove sa kipom Sv. Ivana Nepomuka.

U stambenom porodičnom objektu u Ulici Glavnoj, izgrađenom u stilu secesije početkom XX veka, nalazi se delimično očuvan salon sa zidnim panoima od oslikane svile rad Dragutina Inkiostrija Medenjaka 1911-1912. godine. Rodna kuća čuvene Mileve Marić-Ajnštajn nalazi se u Titelu, sadašnji izgled dobila je početkom XX veka kada je dobila fasadu sa istoricističkim ukrasom i oblogom od klinker opeke. Objekat je zaštićen kao spomenik kulture.

Crkva Svetog Velikomučenika Stefana Dečanskog u Vilovu je spomenik kulture od izuzetnog značaja, ikonostas u crkvi je rad Stefana Teneckog iz 1752. godine.

Spomenik kulture Srpska pravoslavna crkva Svetog proroka Ilije u Loku, nepokretno kulturno dobro od velikog značaja, podignuta je 1822-1824.godine. Rimokatolička crkva Kraljice krunice u Loku je nepokretno kulturno dobro pod predhodnom zaštitom.

Vojnograničarska zgrada Šajkaškog bataljona u Gardinovcima, danas parohijski dom, takođe je spomenik kulture.

Osim navedenih brojni su objekti kulturna dobra pod predhodnom zaštitom i znamenita mesta ali na teritoriji opštine Titel postoji i oko 300 arheoloških lokaliteta.

Izvor: Uslovi zaštite nepokretnih kulturnih dobara za potrebe izrade Prostornog plana opštine Titel, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad, 2016