1. godine snažne bujične vode su sa Titelskog platoa tekle ka jugu i ogolele jednu vododerinu letnjeg puta na terasi širine 100m između samog platoa i asfaltnog puta Novi Sad-Titel. Tada je otkrivena nekropola bronzanog doba pod Gracom. Istraživači su uvereni da ova nekropola sa urnama iz bronzanog doba pripada velikom utvrđenom naselju Grac. Ovo naselje koje se nalazi neposredno iznad nekropole na samoj južnoj ivici Titelskog brega, potiče iz bronzanog i starijeg gvozdenog doba, a ima relativno dobru konfiguraciju sa bedemom i odbrambenim rovom. Smešteno je neposredno sa zapadne strane surduka.

Izvor:

Studija zaštite Specijalni rezervat prirode “Titelski breg”, 2011

Šajkaška istorija, Matica Srpska, Muzej Vojvodine, 1975