Tokom letnjih meseci naše su fenje (Celtis) ispred kancelarija UZP „Titelski breg“ nastanjene malim ušarama. Mirno stoje na granama, eventualno se pomerajući sprat gore ili dole, zavisno od dela dana i sunca. Retko koji prolaznik ih primeti, ali poneke prolaznike one vrlo vešto obaveste da su tu.

Mala ušara ili utina (Asio otus) spada u sove srednje veličine. Dužina tela kod ove vrste se kređe između 31 i 40 centimetara, a raspon krila od 85 do 100 cm.

Prepoznatljive su po tome što na vrhu glave imaju „uške“,uzdignuto perje koje podseća na uši, to ih razlikuje od svih drugih vrsta sova i po tome su dobile naziv. Mužjak se oglašava tihim hukanjem, ženka ima malo kmečaviji glas, a mladi ptići toliko prodoran glas da se može čuti i na udaljenosti od preko 2 kilometra. Najčešće se gnezde na gustim četinarima, gnezda ne grade same već ih od drugih ptica preotimaju. Staništa su joj rubovi šuma, drvoredi i parkovi. Ženka polaže 3-5 jaja u periodu od pol ovine marta do kraja aprila.

Ukoliko ima veću ponudu hrane i povoljne uslove, ima i veći broj mladunaca ili se gnezdi 2 puta. Mladunci su sa 7 nedelja sposobni da polete ali ostaju sa roditeljima dok se potpuno ne osamostale.

Preko dana, veoma plašljiva, sedi sakrivena u krošnji drveća. Njena aktivnost počinje u sumrak, plen lovi noću, u niskom letu. Najčešće se hrani sitnim sisarima.

U Titelu je 2009. godine je na svega tri susedna stabla izbrojano čak 68 jedinki. Procena je da ih u našim šorovima ima minimum 150-200 jedinki. U Srbiji je zaštićena vrsta i zabranjeno je njeno hvatanje, ubijanje i uznemiravanje. Veliki problem za ove ptice je narušavanje njihovih prirodnih staništa. Često stradaju i na putevima u sudarima sa vozilima. Dešava se da ih ljudi progone čak i ubijaju zbog predrasuda i sujeverja.

Manje uočljiva na prvi pogled ali specifičnog oglašavanja, jedna od stanarki odseka Titelskog brega i naših dvorišta je kukumavka (Athene noctua).

Kukumavka je mala sova koja naseljava nizije, terene sa pojedinačnim stablima, manje parkove, voćnjake, napuštene objekte. Najaktivnija u sumrak, lovi male sisare i krupnije insekte, ređe vodozemce. Za gnežđenje koristi prirodne šupljine u drveću, kod nas rado boravi u već formiranim rupama u odsecima Titelskog brega koje prilagođava svojim potrebama i gabaritima. Tokom aprila i maja ženka polaže 3-6 jaja, u razmacima od po 2 dana, iz kojih se nakon 4 nedelje izležu mladi. Mladunci napuštaju gnezdo sa 7 nedelja, a potpuno nezavisni postaju sa 3 meseca starosti.

Kada šetajući kroz Titel ka reci Tisi podignete pogled u vis, videćete naše male komšinice utine. Namignuće vam ili nezainteresovano okrenuti glavu od vas. Kukumavku ćete videti kako se sunča sa nekog starog krova ili stidljivo viri iz odseka Titelskog brega. U slučaju da nađete mladunca na zemlji, najbolja pomoć koju možete da mu pružite je da ga popnete na višu granu drveta pored koga ste ga i našli. Roditelji su mu tu negde u blizini i pobrinuće se za mladunče.