Tekunica Titelski breg
Titelski breg logo

Svedok paleoklimatske i paleoekološke evolucije tokom poslednjih 600.000 godina Stepska zaravan – dom za 630 biljnih vrsta i stanište za preko 140 vrsta ptica

Sove utine

Tokom letnjih meseci naše su fenje (Celtis) ispred kancelarija UZP „Titelski breg“ nastanjene malim ušarama. Mirno stoje na granama, eventualno se pomerajući sprat gore ili dole, zavisno od dela dana i sunca. Retko koji prolaznik ih primeti, ali poneke prolaznike one vrlo vešto obaveste da su tu.

Mala ušara ili utina (Asio otus) spada u sove srednje veličine. Dužina tela kod ove vrste se kređe između 31 i 40 centimetara, a raspon krila od 85 do 100 cm.

Prepoznatljive su po tome što na vrhu glave imaju „uške“,uzdignuto perje koje podseća na uši, to ih razlikuje od svih drugih vrsta sova i po tome su dobile naziv. Mužjak se oglašava tihim hukanjem, ženka ima malo kmečaviji glas, a mladi ptići toliko prodoran glas da se može čuti i na udaljenosti od preko 2 kilometra. Najčešće se gnezde na gustim četinarima, gnezda ne grade same već ih od drugih ptica preotimaju. Staništa su joj rubovi šuma, drvoredi i parkovi. Ženka polaže 3-5 jaja u periodu od pol ovine marta do kraja aprila.

Ukoliko ima veću ponudu hrane i povoljne uslove, ima i veći broj mladunaca ili se gnezdi 2 puta. Mladunci su sa 7 nedelja sposobni da polete ali ostaju sa roditeljima dok se potpuno ne osamostale.

Preko dana, veoma plašljiva, sedi sakrivena u krošnji drveća. Njena aktivnost počinje u sumrak, plen lovi noću, u niskom letu. Najčešće se hrani sitnim sisarima.

U Titelu je 2009. godine je na svega tri susedna stabla izbrojano čak 68 jedinki. Procena je da ih u našim šorovima ima minimum 150-200 jedinki. U Srbiji je zaštićena vrsta i zabranjeno je njeno hvatanje, ubijanje i uznemiravanje. Veliki problem za ove ptice je narušavanje njihovih prirodnih staništa. Često stradaju i na putevima u sudarima sa vozilima. Dešava se da ih ljudi progone čak i ubijaju zbog predrasuda i sujeverja.

Manje uočljiva na prvi pogled ali specifičnog oglašavanja, jedna od stanarki odseka Titelskog brega i naših dvorišta je kukumavka (Athene noctua).

Kukumavka je mala sova koja naseljava nizije, terene sa pojedinačnim stablima, manje parkove, voćnjake, napuštene objekte. Najaktivnija u sumrak, lovi male sisare i krupnije insekte, ređe vodozemce. Za gnežđenje koristi prirodne šupljine u drveću, kod nas rado boravi u već formiranim rupama u odsecima Titelskog brega koje prilagođava svojim potrebama i gabaritima. Tokom aprila i maja ženka polaže 3-6 jaja, u razmacima od po 2 dana, iz kojih se nakon 4 nedelje izležu mladi. Mladunci napuštaju gnezdo sa 7 nedelja, a potpuno nezavisni postaju sa 3 meseca starosti.

Kada šetajući kroz Titel ka reci Tisi podignete pogled u vis, videćete naše male komšinice utine. Namignuće vam ili nezainteresovano okrenuti glavu od vas. Kukumavku ćete videti kako se sunča sa nekog starog krova ili stidljivo viri iz odseka Titelskog brega. U slučaju da nađete mladunca na zemlji, najbolja pomoć koju možete da mu pružite je da ga popnete na višu granu drveta pored koga ste ga i našli. Roditelji su mu tu negde u blizini i pobrinuće se za mladunče.