Početkom leta padine Titelskog brega talasaju u purpurnocrvenim i bordo-ljubičastim nijansama glavica Valdštajnovog luka (Allium rotundum subsp. Waldsteinii).

Od svih lukovičastih biljaka, ovaj je kod nas svakako najviši i najkrupniji. Krutog tankog stabla, visine do 90cm na čijem vrhu se nalazi krupan loptast cvet. Obimno cveta i plodonosi. Rasprostranjen je na širokim padinama brega sa njegove južne strane.

Izvori: Studija zaštite, Specijalni rezervat prirode „Titelski breg“, Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićeno područje I kategorije, Zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, 2011.