Atari opštine Titel zauzimaju jedan od najlepših geografskih položaja u našoj zemlji. U Šajkaškoj u srcu Vojvodine, na obalama Tise i Dunava sve žubori i vrvi od života. Bogatstvo ovog područja ogleda se u rekama, kanalima, jezerima, jamama i raznolikom biljnom i životinjskom svetu tih staništa. Po atarima opštine Titel prostiru se čak tri Specijalna rezervata prirode. Osim SRP “Titelski breg” suvog stepskog staništa čije je rasprostiranje 496ha sa zaštitnom zonom od oko 8500ha, tu su SRP “Koviljsko- petrovaradinski rit” sa 425ha u KO Gardinovci i SRP “Ritovi donjeg Potisja” sa čak 582ha u KO Mošorin.

Tissus, Patisus, Theiss, Tibisco, Tisa … izvor života, trgovački put, tok širenja kulturnih uticaja, izazov Šajkašima i inspiracija umetnicima. Danas je Tisa tipična pitoma panonska reka idealno mesto za pecanje i plovidbu. Za nju su vezane mnoge legende i misterije, na njenoj površini se sredinom juna meseca izvodi najčudotvorniji ljubavni ples Tiskog cveta (Palingenia longicauda). Na teritoriju titelske opštine Tisa ulazi kao granična reka prema Banatu na 30-om kilometru od ušća u Dunav. Još je Amijan Marcelin (oko 325-400 god.), rimski oficir helenskog porekla i istoričar u svojoj Istoriji opisivao područje oko Titelskog brega i tokove razlivene Tise. „Kroz ove pak zemlje Partisk (Tisa) protiče zavojitim tokom i sastaje se sa Histrom (Dunav)…” Mrtvaja Vrbica nalazi se u Mošorinskom ritu, oko 4 km severoistočno od Mošorina i isto toliko nizvodno od ušća Jegričke. Količina vode u mrtvaji Vrbica u zavisnosti je od vodnog režima crpne stanice „Vrbica“ i na ovom lokalitetu dozvoljen je rekreativni ribolov. Donji tok reke Tise i Vrbica deo su Specijalnog rezervata prirode “Ritovi donjeg Potisja” kojim upravlja Ustanova “Rezervati prirode” Zrenjanin.

Ločka ada, Belilo, kanali Dunavac, brojni su lokaliteti idealni za foto safari i birdwatching.  Naselje podignuto na levom rukavcu Dunava, Gardinovci, pravi su raj za ljubitelje prirode i sportske ribolovce.   Kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema duž ovog dela obale Dunava spada u SRP “Koviljsko-petrovaradniski rit” kojim upravlja JP  “Vojvodinašume”.